Moje doporučené čtení

26. 9. 2021

Aktuálně nebo i před nějakým časem jsem si přečetl pár knih, které se zřídka v běžných médiích doporučují, ale které mají zásadní význam pro pochopení současného světa. Proto jsem se rozhodl jejich tituly shromáždit na jednom místě. Jejich výběr možná někomu prozradí jaké mám osobní postoje a z čeho tyto postoje vycházejí. Nechci tím říci, že bevýhradně souhlasím se všemi myšlenkami uvedených autorů, ale jistě stojí za to, se s nimi blíže seznámit.

Snyder Timothy (2013): Krvavé země. - Paseka / Prostor. Originál: Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. Basic Books, New York, 2010.

Proč asi nemůžeme věřit zemi, která ve své minulosti vraždila miliony lidí a před ničím senezastavila? Zatímco Německo se po druhé světové válce distancovalo od své minulosti, Rusko nejenže plynule navázalo na svoji minulost s vedením Lenina a Stalina, ale po takzvaném opuštění kultu osobnosti následovalo upevnění komunistické diktatury. Ta byla přerušena neúspěšnou snahou o zavedení liberálního přístupu (Jelcin), která však selhala s nástupem Putina k moci.

Murray Douglas (2021): Šílenství davů. - Agora / Leda. Originál: The Madness of Crowds. Bloomsbury Publishing Plc, 2019.

Pokud někdo nerozumí tomu, co se děje v současných západních zemích, nechť si přečte tuto knížku! Nyní je jasné, že současní západní (takzvaní) intelektuálové neplní svou společenskou roli, ale jejich cílem je zavedení neomarxistických vizí. K tomu jim slouží některé údajně utlačované skupiny, které však nyní mají díky takzvané pozitivní diskriminaci (jaký to protimluv) řadu nezasloužených výhod.

Sarrazin Thilo (2017): Přání otcem myšlenky. Evropa, měna, vzdělanost, přistěhovalectví - proč politika tak často selhává. - Academia. Originál: Wunschdenken. Europa, Währung, Bildung, Einwanderung - warum Politik so häufig scheitert. Deutsche Verlags-Anstalt, München, 2016.
Sarrazin Thilo (2015): Teror ctnosti. O hranicích názorové svobody v Německu. - Academia. Originál: Über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland. Deutsche Verlags-Anstalt, München, 2014.
Liessmann Konrad Paul (2010): Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. - Academia. Originál: Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft. Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2006.

Autor nejen v předchozích dvou titulech rozebírá různé aspekty politiky Německa a Evropské unie. Jedná se o politiku, která má potenciál zničit celou západní kulturu. Proč nesmíme dopustit masovou migraci? To jasně ukazuje stav společnosti nejen v Německu, ale i ve Francii, v Anglii a ve Spojených Státech. Všude tam připustili příchod velkého množství osob cizích národností. Takové osoby si činí nárok na to, žít podle svého bez ohledu na zákony a zvyklosti místních obyvatel. Z toho vyvstávají následně i problémy, které popisuje ve výše zmíněné knize Douglas Murray.

Liessmann Konrad Paul (2015): Hodina duchů. Praxe nevzdělanosti. Polemický spis.. - Academia. Originál: Geisterstunde. Die Praxis der Unbildung. Eine Streitschrift. Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2014.
Liessmann Konrad Paul (2018): Vzdělání jako provokace. - Academia. Originál: Bildung als Provokation. Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2017.

Vzdělání je základ západní civilizace. Současné školství v Rakousku na něj však rezignovalo. Stejně je tomu i v České republice, i v jiných evropských zemích. Taková rezignace vede k konečném důsledku k úpadku univerzitního vzdělání, které se projevuje i na amerických univerzitách, které ještě nedávno sloužily jako vzor. Důkazem může být právě dnešní článek o Yeonmi Parkové, která je původem z KLDR, uprchla, nyní žije v USA. Vypráví o tom, že na univerzitách se dnes již ani nesmí diskutovat. Já k tomu dodávám, že dnes se třeba mnohé aspekty života ani nesmí zkoumat (minimálně na takový výzkum nikdo nedá peníze). Souvislost je potřeba hledat i v takových věcech, jako jak je dnes populární humanitární vzdělání, přestože jeho absolventi jsou jen minimálně, pokud vůbec, zvýhodněni na trhu práce. Proč je takový odpor proti zavádění maturity z matematiky, proč je tomuto odporu soustavně nasloucháno?

Ono vše do sebe tak nějak zapadá. Některé současné politické skupiny totiž jistě rády přistoupí ke snížení kvality výuky a vzdělání, protože s osobami bez dostatečného rozhledu a bez znalostí se snadno manipuluje. To ukazuje u nynější situace kolem řešení takzvané pandemie COVID-19, kdy je pro vládu nejvíce nepříjemná situace, kdy se začnou kriticky vyjadřovat někteří odborníci, kteří mají odlišné názory.

Deneen Patrk J. (2019): Proč selhal liberalismus. - Academia. Originál: Why liberalism failed. Yale University Press, 2019.
Muller Jerry Z. (2020): Tyranie metrik. - Academia. Originál: The tyranny of metrics. Princeton University Press, 2018.

Měřit vše a všude je údajně vědecké. Je tomu však tak skutečně? První, co mne napadne je současná posedlost měření výkonnosti vědecké práce různými citačními indexy, které však skoro nic nevypovídají o skutečném přínosu vědecké práce. Hodně citovaný může být i nesmysl, když se citující snaží právě tento nesmysl vyvrátit.

Huntington Samuel P. (2001): Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu - Rybka Publishers. Originál: The clash of civilizations. Touchstone, New York, 1997.

Říká se, že svět se neustále mění, ale je tomu skutečně tak? Nemění se pouze postoj člověka ke světu? Kniha je dílem člověka, který pracoval například pro prezidenta Cartera, stal se profesorem na Harvardově univerzitě. Text v nás navozuje dojem, že současné problémy jsou v mnohém pokračováním toho, co bylo vidět již dříve. Současný multikulturalismus, jeho neúspěch a veškeré problémy, které přináší jsou zřejmě vyústěním toho, co Huntington nazývá střetem civilizací. Chceme-li alespoň z části porozumnět současnosti, musíme si přečíst i tuto knihu z konce minulého století.

 


© Karel Matějka (2021)