Osobní poznámky a komenáře

Karel Matějka

 

Je to necelých dvacet let, co jsem založil profesionální webové stránky infodatasys.cz, na nichž uveřejňuji výsledky práce vlastní v rámci firmy IDS a řady spolupracovníků. Čím dál výrazněji se však vynořuje potřeba získat prostor pro presentaci osobních názorů, které mnohdy s prací souvisejí jen volně, případně se jedná o témata náhodně se vynořující tak, jak život běží. Občas jsem takové poznámky zakomponoval do firemního webu, ale to zcela jistě nebylo optimální řešení. Proto jsem nyní vytvořil tento blog, kde postupně najdete mé názory a komentáře na některé vybrané události, společenské a politické dění a snad i něco dalšího. Dnešní doba by nabízela použití některé ze sociálních platforem, jakými je například Facebook nebo Twitter. Těm jsem se však úmyslně velkým obloukem vyhnul. Ony totiž nejenže neposkytují dostatečnou volnost, ale jak se ukazuje, čím dál víc jsou politicky vázané a autor si nikdy nemůže být jist tím, že jeho obsah bude dostupný i druhý den. Již mnoha významným osobnostem v ČR i ve světě se stalo, že jejich obsah byl zablokován s odůvodněním, že porušují nějaká pravidla. Zpravidla tedy proto, že obsah nebyl takzvaně politicky korektní, porušoval někoho pohled na svět. Protože jsem si vědom toho, že politická korektnost je přední zásadní chybou současné západní společnosti, stejně jako multikulturalismus, neomarxismus a mnoho dalšího, je mi jasné, že nějaká blokace by velmi brzy postihla i mne.

Kdo by chtěl hlouběji pochopit, co je ideovým základem mého přístupu k současnému světu, může si přečíst například aktuální knížku Douglas Murray (2019), The madness of crowds, která česky vyšla letos (2021) pod jménem Šílenství davů. Jak se současný svět zbláznil ve videorozhovoru vysvětluje z jiného pohledu ekonom Vladimír Pikora. Rovněž bych doporučil řadu článků Markéty Šichtařové.

 

Na úvod se vyjádřím ještě k jedné věci: Proč tento web vypadá právě tak, jak vypadá? Již vícekrát jsem dostal nabídku, že někdo stránky infodatasys.cz předělá tak, aby měly moderní vzhled. Odmyslím-li od skutečnosti, že se spíš jednalo o snahu dotyčného něco si vydělat, mým požadavkem je maximální jednoduchost, snadná správa (vždyť v současnosti se web skládá z mnoha tisíc položek) a úmyslné nepodléhání módním trendům. Web má především plnit informační funkci! Proto zde najdete pouze minimum grafiky, která jinde představuje pouhý balast. Pokud zde najdete nějaký obrázek, musí ten plnit nějaký informační úkol.

Téma COVID

Epidemie COVID-19 - vlastní analýzy a rozbory doplněné o postřehy odjinud. Poslední aktualizace 12. 6. 2021

Zdravé fórum - web založený lékaři, právníky a jinými odbornými pracovníky k problematice COVID-19. Velmi doporučuji k návštěvě, protože shrnuje řadu informací, které zde již nemohu opakovat (nedostatek času, nápadů, odbornosti ...).

Externí odkaz: Rozhovor s Prof. RNDr. Jaroslavem Turánkem, CSc., DSc. na téma COVID a očkování - odborník na vývoj vakcín odpovídá na základní otázky včetně nástinu toho, proč současné genetické (zvláště mRNA) vakcíny mohou být nebezpečné. (17.8.2021)

Žlutý špendlík se změnil ve Zlatý špendlík.

První téma, kterému se zde budu věnovat, je problematika epidemie nemoci COVID-19. Nehodlám zde pouze předvést svou exhibici na toto téma, tak jsem se již v loňském roce pustil do shromažďování exaktních informací a do jejich analýzy. Výsledek byl od počátku celkem jednoznačný: přístup většiny zemí světa je chybný. Nejenže vede k devastaci ekonomického systému, k rozkladu společnosti, ale lidskou populaci nedokáže ani účinně ochránit a naopak může mít negativní biologicko-zdravotní dopad (například může vést k selekci nebezpečnějších mutací viru). Situace na jaře 2021 ukazuje, že epidemie je více řízena přírodními vlivy (zvláště roční doba a s tím související počasí), nežli aktivitou politiků: přestože probíhá rozvolňování, dochází k (relativnímu, zřejmě dočasnému) ústupu epidemie. Svou roli sehrává nárůst proočkovanosti a zvláště zvyšující se podíl lidí, kteří nemoc již prodělali.

Každý aktivní politik v demokratickém státě si musí uvědomit, že jeho aktivita ve smyslu omezování občanských práv bude voliči zohledněna při následujících volbách. Ty proběhnou v ČR v letošním roce.

Dne 30. března 2021 měla petice Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize po mnoha odkladech slyšení v Petičním výboru Parlamentu České republiky. Pro tuto příležitost sestavil MUDr. Vladimír Čížek názornou prezentaci, jejíž video získalo během 24hodin na YouTube 65 000 shlédnutí. Poté však YouTube video stáhl z důvodu nepřípustného obsahu a uvalil na Goscha TV, jejímž prostřednictvím bylo prezentováno, sankce. Zdá se tedy zřejmé, že YouTube nechce umožnit ani volnou politickou diskusi a to i v cizí zemi, jíž je z jeho pohledu Česká republika. Video můžete shlednout na webu vimeo.com. V případě, že zjistíte nedostupnost videa, tak mne informujte a příslušný soubor zpřístupním přímo zde.

Prodělal jsem COVID-19 (16.12.2021)

Co říci k současné situaci? (3.6.2021)

Jen ať vláda drží přísná opatření co nejdéle, společnost pak bouchne! Kdo to asi chce? (1.4.2021)

Katastrofu nezpůsobuje virus, ale špatná rozhodnutí (17.2.2021)

Vakcinace a onemocnění COVID-19 (12.1.2021)

Analýza počtu zemřelých se SARS-CoV-2 v ČR (4.2.2021)

Pozornost si zaslouží Ústavní žaloba 25 poslanců PSP ČR na prodloužení nouzového stavu, který vyhlásila Vláda ČR v rozporu s rozhodnutím PSP ze dne 11. 2. 2021. Tato žaloba obsahuje rovněž odbornou argumentaci týkající se například chybného postupu při PCR testování, matení terminologie (infikovaný, nemocný, epidemie) atd.

Právní systém ČR neumožňuje uložit občanovi povinnost nechat se testovat na možnost nákazy SARS-CoV-2 - viz článek K otázce testování zaměstnanců na onemocnění covid-19 (Advokátní deník, 19. 2. 2021).

Advokátka Vendula Záhumenská podala k Ústavnímu soudu ČR žádost o poskytnutí informací. Ptala se, kolik soudců Ústavního soudu bylo k datu podání žádosti naočkováno proti nemoci Covid 19. Ústavní soud tuto její žádost dne 18.11.2021 odmítl. Jedná se sice pouze o rozhodnutí generálního sekretáře ÚS, ale lze předpokládat, že toto stanovisko bylo konzultováno s členy ÚS. Za pozornost stojí především konstatování, že Informace o očkování fyzické osoby proti nemoci covid-19 je považována za údaj o zdravotním stavu, neboť vypovídá o tom, že osobě byla poskytnuta určitá zdravotní služba poskytovatelem zdravotních služeb (že jí byla aplikována vakcína). Tato informace je svou povahou vysoce důvěrná a je specificky chráněna. Očkování proti onemocnění způsobenému virem covid-19 je dobrovolné. Stejně jako u jiných zdravotních úkonů je pak na každé fyzické osobě, zda zdravotní úkon podstoupí a komu o této skutečnosti sdělí informace. Bylo by tedy podivné, pokud by se ÚS v některém z pozdějších rozhodnutí od takového konstatování odchýlil, protože v takovém případě by rozhodnutí ÚS šlo pokládat za svévolné, vydané podle toho, co se momentálně členům ÚS hodí. Celé rozhodnutí

Blog

Nejvyšší hodnotou je osobní svoboda (8. 6. 2022)

Třetí světová válka již začala (12. 3. 2022)

Ruská invaze na Ukrajinu (27. 2. 2022)

Komentář k volbám 2021 (10. 10. 2021)

Moje doporučené čtení (26. 9. 2021)

K takzvané ochraně klimatu (20. 9. 2021)

Omezování diskuse a fachidiocie (19. 7. 2021)

Jak těžké je dnes číst (9. 7. 2021)

Krize (12. 6. 2021)

Identifikovat nepřítele a zastávat jednoznačné postoje (4. 2. 2021)

Pravda dezinformace (19. 1. 2021)

 


© Karel Matějka (2021)