Osobní poznámky a komenáře

Karel Matějka

 

Je to necelých dvacet let, co jsem založil profesionální webové stránky infodatasys.cz, na nichž uveřejňuji výsledky práce vlastní v rámci firmy IDS a řady spolupracovníků. Čím dál výrazněji se však vynořuje potřeba získat prostor pro presentaci osobních názorů, které mnohdy s prací souvisejí jen volně, případně se jedná o témata náhodně se vynořující tak, jak život běží. Občas jsem takové poznámky zakomponoval do firemního webu, ale to zcela jistě nebylo optimální řešení. Proto jsem nyní vytvořil tento blog, kde postupně najdete mé názory a komentáře na některé vybrané události, společenské a politické dění a snad i něco dalšího. Dnešní doba by nabízela použití některé ze sociálních platforem, jakými je například Facebook nebo Twitter. Těm jsem se však úmyslně velkým obloukem vyhnul. Ony totiž nejenže neposkytují dostatečnou volnost, ale jak se ukazuje, čím dál víc jsou politicky vázané a autor si nikdy nemůže být jist tím, že jeho obsah bude dostupný i druhý den. Již mnoha významným osobnostem v ČR i ve světě se stalo, že jejich obsah byl zablokován s odůvodněním, že porušují nějaká pravidla. Zpravidla tedy proto, že obsah nebyl takzvaně politicky korektní, porušoval někoho pohled na svět. Protože jsem si vědom toho, že politická korektnost je přední zásadní chybou současné západní společnosti, stejně jako multikulturalismus, neomarxismus a mnoho dalšího, je mi jasné, že nějaká blokace by velmi brzy postihla i mne.

Jak se současný svět zbláznil ve videorozhovoru vysvětluje ekonom Vladimír Pikora.

 

Na úvod se vyjádřím ještě k jedné věci: Proč tento web vypadá právě tak, jak vypadá? Již vícekrát jsem dostal nabídku, že někdo stránky infodatasys.cz předělá tak, aby měly moderní vzhled. Odmyslím-li od skutečnosti, že se spíš jednalo o snahu dotyčného něco si vydělat, mým požadavkem je maximální jednoduchost, snadná správa (vždyť v současnosti se web skládá z mnoha tisíc položek) a úmyslné nepodléhání módním trendům. Web má především plnit informační funkci! Proto zde najdete pouze minimum grafiky, která jinde představuje pouhý balast. Pokud zde najdete nějaký obrázek, musí ten plnit nějaký informační úkol

Téma COVID

Epidemie COVID-19

První téma, kterému se zde budu věnovat, je problematika epidemie nemoci COVID-19. Nehodlám zde pouze předvést svou exhibici na toto téma, tak jsem se již v loňském roce pustil do shromažďování exaktních informací a do jejich analýzy. Výsledek byl od počátku celkem jednoznačný: přístup většiny zemí světa je chybný. Nejenže vede k devastaci ekonomického systému, k rozkladu společnosti, ale lidskou populaci nedokáže ani účinně ochránit a naopak může mít negativní biologicko-zdravotní dopad (například může vést k selekci nebezpečnějších mutací viru).
Každý aktivní politik v demokratickém státě si musí uvědomit, že jeho aktivita ve smyslu omezování občanských práv bude voliči zohledněna při následujících volbách. Ty proběhnou v ČR v letošním roce.

Vakcinace a onemocnění COVID-19 (12.1.2021)

Blog

Pravda dezinformace (19. 1. 2021)

 


© Karel Matějka (2021)