Prodělal jsem COVID-19

16. 12. 2021

 

Infikoval jsem se neznámo kde, ani jsem se tomu nedivil, protože od začátku takzvané epidemie jsem žil normálním životem bez sebemenší známky zvýšené ochrany (absolutně bez dezinfekcí, roušky a respirátory pouze v nezbytné míře, bez omezení kontaktů, ...). Očkování jsem neabsolvoval a jako člověk bez závažnějšího onemocnění, bez nadváhy, k vakcinaci nevidím důvod.

Nákaza se u mne projevila klasicky: v sobotu večer se objevila mírně zvýšená teplota 37,4 °C a mírná bolest v bederní části zad. Následujících cca 5 dnů měla teplota tendenci stoupat až k 38,4 °C, ale dobře reagovala na kyselinu acetylsalicylovou (Aspirin v dávce 1500 až 1800 mg denně), kašel (pouze minimální) jsem od začátku ošetřil Bromhexinem, později Erdomedem (1-1-0). Bolest hlavy byla pouze mírná přibližně 2 dny - mé vnímání bolesti však může být ovlivněno tím, že od dětství trpívám častými migrénami, mnohdy se zvracením. Proti tomu je kovidové pobolívání hlavy vlastně ničím, pracovní a jiné aktivity vůbec neovlivňuje. Následně jsem Aspirin částečně nahradil Nalgesinem S, který je účinný po 24 hodin, umožňuje dávkování 0-0-1 a šetří tak žaludek. V druhém týdnu teploty stoupaly cca k 37,6 °C a postupně pouze k 37,1 °C. Od 12. dne mohl být Nalgesin vysazen bez subfebrilií.

Po celou dobu jsem byl schopen starat se o sebe, domácnost, alespoň v určité míře i pracovat. Ano, není to příjemné onemocnění, ale klasická chřipka mívá i horší průběh. Dokonce i běžné sezónní virózy mívají subjektivní průběh horší. Pro COVID-19 byla nepříjemná délka onemocnění, kdy jsem nedokázal předvídat další průběh. Vše jsem však zvládl sám. Jsem přesvědčen, že podobným způsobem je schopna onemocnění zvládnout většina lidí. Důležité je takovouto zkušenost popsat, protože současní novináři vyzvedávají pouze to jedno dvě procenta osob s nejzávažnějším průběhem nákazy, kdy se dokonce snaží i zamlčet základní komorbidity takových pacientů.

Přibližně měsíc po odeznění příznaků vychází výše SARS-CoV-2 imunoglobulinů v v séru následně: IgM 1,77 IP (referenční mez 1,10), IgA 2,00 IP (referenční mez 0,80), IgG 219,0 AU/ml (referenční mez 13,0), což jednoznačně dokládá prodělání infekce s výraznou tvorbou protilátek.

Z hlediska výše popsaného (ano, jedná se o jediný případ, o osobní zkušenost) bych každému zdravému člověku (věkem cca do 65 let) doporučil, ať si rozmyslí, jestli si nechá nebo nenechá aplikovat vakcínu proti COVID-19. Vůbec nic nemohu měnit ve svém dřívějším doporučení děti a mladé lidi bez závažných onemocnění absolutně neočkovat!

Opět nezbývá než dodat: Velmi důležitá je správná léčba od počátků infekce. Zapomeňte na dosud doporučovaný paracetamol (Paralen). Je-li to jen trochu možné, užívejte kyselinu acetylsalicylovou (Aspirin, Acylpyrin), případné nežádoucí účinky lze řešit (Omeprazol, Helicid, které je vhodné nasadit po prvních problémech se žaludkem). Kyselina acetylsalicylová totiž dokáže tlumit rozvíjející se zánět a navíc snižuje srážlivost krve (vznik krevních sraženin může být průvodním jevem infekce SARS-CoV-2). Léčba kašle (nejlépe Erdomed) od počátku infekce dokáže bránit rozvoji pneumonie. K tomu si udržujte alespoň určitou aktivitu, není účelné trvale ulehnout do postele. Za vhodných okolností běžte i na krátkou procházku.

Umění diskuse a manipulace

Nevěřte tedy nikomu, kdo se Vás snaží vystrašit. Takovému člověku totiž nejde o nějaké obecné blaho nebo dokonce o Vaše zdraví, ale má své vlastní skryté cíle.

Pro diskusní pořady jsou vybíráni z řad kritiků epidemiologických opatření či kritiků očkování ti, kteří mají nižší vzdělání, spíš k tématu přistupují tendenčně – na nich je poté ukazováno, jaká „neschopná lůza“ zastává takové názory. Rádoby diskusní pořady poté vyznívají jako cílené vymývání mozků. Typickým příkladem byl ubohý Jílkové pořad 10. 12. 2021.

A na závěr ještě jedna poznámka: Ze společenského hlediska se nelze divit, že mnoho lidí začíná být podrážděná až agresivní nejen vůči politikům, ale i vzhledem k hygienikům a lékařům a dalším zdravotníkům. Stačí se podívat na veřejná vystoupení mnoha lékařů a zdravotních sester. Jejich, třebaže dobře míněná vyjádření, jsou často agresivní a často přehnaná. Nutně tedy vyvolávají odpor. Z některých vyjádření lze dokonce i dovodit, že pacient nesouhlasí-li s těmito zdravotníky, bude jemu poskytovaná péče vedena tak, že se z nemocnice ani nemusí vrátit živý.

 


© Karel Matějka (2021)