Co říci k současné situaci?

3. 6. 2021

 

Epidemie COVID-19 je na ústupu. Není to však zásluhou vlády a jejích opatření, jedná se o přirozenou vlastnost viru, který se v lidské populaci úspěšněji šíří v době, kdy je lidská imunita snížena, kdy je přirozená produkce vitaminu D v těle utlumena díky minimálnímu slunečnímu záření, kdy lidé obývají převážně málo větrané vytápěné prostory, kdy jsou lidé si navzájem blíže, protože jsou uzavřeni v budovách (a mohlo by toho být vyjmenováno mnohem více).

Nepopírám, že protiepidemická opatření nemohla mít určitý vliv, ale byl to vliv jistě pouze sekundární, což se kázalo na tom, že zavedení a rozvolnění řady opatření (například uzavření okresů) nemělo vlastně žádný vliv na vývoj křivky počtu nových infekcí. Pokles počtu úmrtí může mít vztah k podílu očkovaných osob v rizikových skupinách, jak se očekávalo. V žádném případě nelze dovozovat, že na současném ústupu epidemie má nějaký podíl vláda! Nezasloužila se o to ani skupina MeSES.

V březnu loňského roku jsem psal o hranici 30 tisíc úmrtí v souvislosti s COVID-19 během jednoho roku. Jak jen byl můj odhad přesný, to si může každý přečíst zde na blogu v mé výzvě vládě. Nyní jsem se ale již poučil, že psát nějaké výzvy vládě nebo parlamentu nemá moc smysl, protože politici si to snad ani nepřečtou. Proto bych chtěl apelovat na každého rozumného člověka: nenechte se vystrašit a žijte svůj život bez ohledu na to, co vám jaký politik vnucuje, co vykládají hromadné sdělovací prostředky. Nebojte se vzepřít systému. Již řada soudních rozhodnutí potvrdila, že vládní nařízení nejsou v souladu se zákony. Vždyť jsme zažili již flagrantní pošlapání ústavy například nezákonným vyhlášením nouzového stavu. Poslanci si dovolili jednat v omezeném počtu, přestože ústava říká, že parlament má 200 členů. Jsou tedy takto přijímané zákony schváleny v souladu s naším právním systémem? Jak to, že vláda zakázala výuku na základních a středních školách, proč hromadně uzavřela provozovny, když i problematický pandemický zákon to vládě neumožňuje, což potvrdil soud. Různých zrušení vládních a ministerských rozhodnutí již byla řada. Ministři si přitom této nezákonnosti byli vědomi předem. Zbývá tedy pouze jejich popohnání k trestní zodpovědnosti. Trestní oznámení však pravděpodobně nemá smysl podávat v této době, ale doporučoval bych počkat až na dobu těsně před volbami tak, aby vláda a jednotliví ministři již neměli takovou šanci své potenciální stíhání zvrátit svým vlivem.

Na závěr si dovolím trochu prognózy, přestože se tím pouštím na celkem tenký led. Probíhá očkování a zvláště starší a nemocní lidé se často již nechali či ještě nechají naočkovat, takže smrtnost infekce v těchto skupinách by se příští zimu mohla snížit. Přesto pravděpodobně epidemie propukne opět na podzim. Nemá však smysl se tím nyní stresovat. Dokonce jakákoli snaha o potlačení epidemie v období od jara do poloviny podzimu je pravděpodobně škodlivá. Průběh nemoci je v tomto období často lehčí a nemoc vyvolá přirozenou imunizaci, která může být i účinnější než očkování. Doporučil bych tedy okamžitě odvolat veškerá opatření a nechal pouze na uvážení každého jak a do jaké míry se chce sám chránit. A co se týče očkování, svůj názor jsem zde napsal již dříve a nemám na něm co měnit. Hlavně bych jej rozmlouval každému zdravému člověku mladšímu cca 50 let. Především vakcíny mRNA jsou totiž dlouhodobě nevyzkoušené. Mohou být dobré, ale také nemusí.

 


© Karel Matějka (2021)