Jak jsem se politicky mýlil

28. 9. 2022

 

Tak máme tak trochu divný státní svátek, v jehož popředí stojí rozmach křesťanství v Čechách. Bohužel tento proces postihl celý tehdejší Svět, který je dnes možno označit za Západ. Kdo si však uvědomí, že tento proces byl základem pádu mnohem rozvinutější antické civilizace, vedl k dlouhodobé středověké stagnaci a ústil v řadu válečných konfliktů ve jménu víry, které byly přímou příčinou mnoha úmrtí, ale zahubily množství obyvatel i nepřímo odčerpáním společenských zdrojů, zastavil se vývoj především přírodních vět, tedy i medicíny. To vše dokládá, jak křesťanská víra byla (a i dnes stále je) celospolečensky škodlivá. Křesťanství se tak postavilo po bok dalších náboženství, která jsou škodlivá jak jednotlivcům, tak celým společenstvím a národům. Přitom však jako zastánce osobní svobody tvrdím, ať si věří každý v co chce, svou víru však nesmí vnucovat ostatním.

V dnešní sváteční den se opět sešla divná skupina osob na Václavském náměstí v Praze, obdobně jako jsem to popisoval již v mém předchozím blogu. Opomeňme svolavatele akce a podívejme se skupinu osobností - podporovatelů: poslanec SPD Jiří Kobza, předsedkyně hnutí Trikolora Zuzana Majerová, kandidát komunistů na prezidenta Josef Skála, ekonom a děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík a právnička Jana Zwyrtek Hamplová. Snad u každé z těchto osob bych byl schopen nalézt názory, za kterými bych také stál, a proto jsem je i dříve zmiňoval a případně hájil. Krajně nedůvěryhodné je však jejich propojení do jednoho bloku. Tento blok se však nedokáže shodnout na ničem jiném, nežli je odstranění současné vlády a v jejich kladné orientaci na Rusko za každou cenu. Bez problému by dokázali obětovat třeba celou Ukrajinu pouze za cenu levných dodávek ruského plynu. To však není možné chápat pouze jako nějaké pomýlení, ale je to jejich zásadní charakterová vada, jejich postoj, který je tak škodlivý, že by snad mohl být chápán jako trestný čin. Nikdo z nich si snad ani neuvědomuje, že jejich kritika NATO, USA, EU a Eura vede k rozdělení společnosti, tedy i k oslabení ČR, jehož jediným důsledkem může být přesun ČR do ruské sféry vlivu, z níž jsme se před 33 lety naštěstí dokázali vymanit. To by si měl uvědomit každý, kdo jde na takovou demonstraci. Ve skutečnosti máme totiž po delší době celkem rozumnou vládu, která se alespoň snaží stát vést správným směrem.

Již dříve jsem psal o tom, že společenské postoje jsou určovány řadou faktorů, které je možné schematicky zobrazit na navzájem nezávislých osách, z nichž nejvýznamnější je rozlišení pravice - levice, liberál - konzervativec, ale také demokrat - totalitář, ... Spojení výše uvedených osob může vzniknout pouze tehdy, když zanedbají tato jmenovaná rozdělení. Proto mne napadá, jestli nejsou nuceni k vzájemnému propojení nějakým vnějším tlakem, jehož cílem je rozdělení společnosti třeba i za cenu občanské války a zdrojem by mohly být síly z Ruska.

Proto je tak těžké se obecně postavit za někoho konkrétního. Vždy budu prosazovat pravicové ekonomické názory Miroslava Ševčíka, budu stát za Janou Zwyrtek Hamplovou v otázce osobní svobody při řešení epidemie COVID-19, budu pravičákem jako Zuzana Majerová, ale budu se distancovat od toho, abych je podporoval v obecné politické rovině, protože se neštítí používat vysoce společensky škodlivé prostředky pro osobní vzestup popularity a pro potenciální získání polického vlivu. Mou zásadní chybou bylo, že jsem to nezmínil již dříve.


© Karel Matějka (2022)