Demonstrace 3. 9. 2022 ukázala nepochopení a zneužívání současné situace

11. 9. 2022

 

V první řadě je potřeba konstatovat, že současná ekonomická situace je složitá, ekonomický vývoj je ovlivněn více krizí, než standardními zákonitostmi ekonomických věd. Mnoho vlivných skupin v EU i v západním světě prosazuje společensky škodlivé cíle, které jsou v rozporu s konzervativní politikou i se zdravým rozumem. V rámci diskusí se mate terminologie: kdo dnes s jistotou ví, co znamenají termíny pravice – levice, konzervativní – liberální, socialismus, komunismus, nacionalismus, fašismus, rasismus atd. Soustavně probíhá degradace vzdělání na všech úrovních, někdy je snad i cílená. Běžný člověk se tak již přestal orientovat v okolním světě, většina lidí není schopna kritického myšlení. Některé vlivové skupiny začaly mluvit o takzvaných dezinformacích – ty mohou být skutečné, ale častěji se jedná o názory, které jsou nepohodlné. To vše vede k nespokojenosti ve společnosti. Pokud existuje takové společenské pnutí, snadno je zneužito k prosazování osobních nebo skupinových cílů.

Nyní jsme ovlivněni dvěma krizemi. První se týká nepřiměřené reakce na onemocnění COVID-19, které vycházelo ze strachu z tohoto onemocnění, přičemž strach neodpovídal skutečné závažnosti onemocnění. Situace byla zneužita hlavně sdělovacími prostředky (a snad jimi stále zneužívána je, jak je vidět na občasném strašení možným rozhořením epidemie v budoucnu). Lidská práva a svobody však již nikdy nesmí být tak pošlapávány, jak tomu bylo od března 2020. To si snad již mnoho politiků uvědomilo, jak je zřejmé například z výroků současného ministra zdravotnictví. To, co předvedla minulá vláda, nejenže vedlo k ekonomickému rozvratu a neskutečnému státnímu dluhu, který přes svou výši nedokázal kompenzovat ekonomické škody způsobené vládními opatřeními, ale vyústilo v polarizaci společnosti a tím položilo základ pro vznik prostředí, v němž se mohou etablovat škodlivé zájmové skupiny. Jednou takovou skupinou je sdružení Chcípl pes, které mělo původně ospravedlnitelné cíle, ale nyní se jedná o ekonomickou nátlakovou skupinu, která zneužívá společenské nespokojenosti. Pokud není k dispozici epidemie COVID-19 v takové míře jako v minulosti, přesune se pozornost této skupiny k další společenské krizi.

Tou je reakce na zločinné válečné napadení Ukrajiny Ruskem. Jak je možné, že sdružení Chcípl pes, ale i strana jako Trikolóra nepochopí skutečný problém, tedy kde leží zlo (Rusko) a jsou ochotni agresora podporovat ve vidině nějakého pofiderního zisku (a levného plynu). Lidově řečeno: je blbý, navedený nebo je to jeho zákeřný cíl?

Zásadní chybou je spojovat takzvané antivakcinační a extremistické skupiny tak, jak to předvedl Martin Kuba 10.9.2022. Vždyť kritici postupu proti epidemii COVID-19 nemusí být skupinami antivakcinačních aktivistů, jako extrémista je dnes označován každý druhý, jehož názory nejsou zrovna in. Už vůbec nemusí být tyto skupiny propojeny, jak dokládá třeba aktivita a personální obsazení sdružení SMIS.

Co tedy doporučit vládě, parlamentu a dalším politikům:


© Karel Matějka (2022)