Nejvyšší hodnotou je osobní svoboda

8. 6. 2022

 

Větu z titulku si musíme neustále opakovat a podle této zásady vytvářet celý hodnotový systém a politické postoje. Na ose pravice – levice jsme tedy ukotveni na pravici, která se snaží prostředky ponechat jednotlivci a neomezovat ho v rozhodování, jak tyto prostředky použít. Osa liberál – konzervativec pro ukotvení nabízí jako přijatelnou pozici liberála, protože osobní svoboda je i svobodou prosazovat své názory v konkurenci názorů ostatních.

Osobní svoboda musí být základní hodnotou i v takových situacích, jaká nastala v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2: Každý má právo se sám chránit podle toho, jak vyhodnotí individuální ohrožení, ale k ochraně nesmí být nucen. Je dobře, že byla vyvinuta vakcína, která může být nabízena, ale nikdo nesmí být nucen k tomu, aby mu byla aplikována.

Výše řečené má přesah i do mezinárodní politiky, kde je potřeba podpořit právo na sebeurčení všech národů a národnostních skupin, které o to stojí. Musíme tak uznat například právo na osamostatnění Slovenska, které bylo realizováno v roce 1993 bez jakýchkoli významnějších problémů. Stejně musíme uznat právo na vznik samostatného Kosova. Ve stejné rovině se však nachází i právo na samostatnost Baskicka a Katalánska ve Španělsku nebo právo Kurdů na svůj stát mezi hranicemi Turecka, Sýrie a Iráku. Právo na své území má Izrael, může si jej bránit. Palestinci mají také právo na své území, nesmí však napadat svého souseda.

Jednoznačně musíme vidět napadení Ukrajiny Ruskem: Jediným řešením může být úplné a bezpodmínečné stažení se Rusů z celé Ukrajiny, a to v hranicích před rokem 2014. Rusko musí zaplatit úplné reparace za všechny škody, které způsobilo, a to až do úplné obnovy Ukrajiny. Současně by měl být vznesen požadavek obdobné stažení se Rusů z území Gruzie, a to za hranice platné před rokem 2008. Vše to bude jednoznačně úplným ponížením Ruska, čemuž se EU, NATO a další demokratické státy nesmí chtít vyhnout. Je jasné, že takové ponížení bude bolestivé nejen pro Rusko, ale pro všechny, kdo se s ním snažili doteď obchodovat a spolupracovat. Obchod a spolupráce již možné nebudou, a to minimálně po dvě generace. Není možné si představovat, že Putin a jeho vládní garnitura budou vyměněni, čímž by se tamní režim změnil. Nedemokratický a agresivní režim Ruska totiž vychází z mentality tamního obyvatelstva – ta sice není jednotná, ale v Rusku převažují názory, které udržují současný režim u moci. To se může změnit až v situaci, kdy současné generace vymřou a budou nahrazeny generacemi narodivších se nových občanů. I v České republice jsme viděli, jak dlouho se na politickém výsluní drželi komunisti, a ani dnes není jejich odchod do propadliště dějin definitivně jistý.

 


© Karel Matějka (2022)